Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa pevnej a mobilnej konvergencie v Európe – SMART 2016/0046.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
09/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2016/0046.
Štúdia týkajúca sa pevnej a mobilnej konvergencie v Európe – SMART 2016/0046.
Ide o jednorazovú štúdiu, ktorá skúma nasledujúce otázky: i) do akej miery môžu mobilné služby nahradiť pevné služby, najmä širokopásmové; ii) ako sa to v priebehu času bude meniť a aká bude úloha ako kľúčového faktora na splnenie potrieb pripojenia; iii) analýza rozdielov a účinkov regulačných povinností pokrytia na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ; iv) aké sú rozdielne prístupy k meraniu kvality služieb a kvality skúseností a nakoľko sú porovnateľné; v) určenie kľúčových prvkov na definovanie spoločnej normy na meranie výkonnosti siete; vi) aké sú kľúčové ukazovatele pre regulátorov na monitorovanie a podporu vysokého výkonu a spoľahlivosti siete v EÚ a porovnanie s tretími krajinami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
12/07/2016 00:00
09/09/2016 23:59
21/09/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 132-237123
Oznámenie o obstarávaní
12/07/2016 00:00