Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.ESI.OP.077 Kolaboratívny finančný mechanizmus pre obranu (CFM).
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
22/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.ESI.OP.077.
16.ESI.OP.077 Kolaboratívny finančný mechanizmus pre obranu (CFM).
Služby, ktoré sa budú poskytovať v rámci tejto zákazky: Poradenské služby pre EDA zamerané na podporenie analýzy, navrhovania, prípravy a riadenia kolaboratívneho finančného mechanizmu pre obranu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie uvedenej vyššie v bode I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/06/2016 00:00
22/08/2016 17:00
23/08/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 122-218038
Oznámenie o obstarávaní
28/06/2016 00:00