Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o systéme podpory pre náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci pre ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
562/PP/GRO/SME/16/F/102.
Štúdia o systéme podpory pre náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci pre MSP.
Cieľom tejto zákazky je navrhnúť komplexný systém podpory pre náležitú starostlivosť pre MSP s cieľom: 1) prispieť k plneniu cieľov (pripravovaného) nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach, 2) obmedziť a/alebo kompenzovať administratívnu záťaž, ktorú na MSP kladú právne predpisy EÚ týkajúce sa nerastov z konfliktných oblastí, a 3) poskytnúť MSP kapacity v oblasti náležitej starostlivosti, aby zostali konkurencieschopnými v rámci rastúcich bezkonfliktných globálnych dodávateľských reťazcov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci zákazky poskytne: a) analýza sektora MSP v EÚ dovážajúcich cín, tantal, volfrám a zlato; b) zjednodušenie ohlasovacích povinností pre MSP, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť; c) návrh komplexného systému podpory pre MSP, čo sa týka náležitej starostlivosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie zákazky.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/07/2016 00:00
20/09/2016 16:00
22/09/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 139-251114 Oznámenie o obstarávaní 21/07/2016 00:00