Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.ESI.OP.107 – Uplatnenie hĺbkového vzdelávania v oblasti obrany – DeepLearn.
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
03/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.ESI.OP.107.
16.ESI.OP.107 – Uplatnenie hĺbkového vzdelávania v oblasti obrany – DeepLearn.
Služby, ktoré sa budú poskytovať v rámci tejto zákazky: A) poradenské služby pre EDA zamerané na prípravu prostredia na sledovanie, identifikáciu a výber projektov týkajúcich sa kľúčových zručností a spôsobilostí pre sektor obrany; B) stimulovanie, sledovanie, výber a podpora projektov týkajúcich sa kľúčových zručností a spôsobilostí v sektore obrany.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie uvedenej vyššie v bode I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/06/2016 00:00
03/10/2016 17:00
04/10/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 123-219854
Oznámenie o obstarávaní
29/06/2016 00:00