Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Príležitostné študijné návštevy/semináre pre úradníkov/tvorcov politiky z partne...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE16/D3/D10.
Príležitostné študijné návštevy/semináre pre úradníkov/tvorcov politiky z partnerských obchodných krajín s cieľom podporiť sanitárnu a fytosanitárnu politiku.
Rámcová zmluva na 2-ročnú činnosť s možným predĺžením na ďalšie 2 roky. Zorganizujú sa študijné návštevy na príležitostnej báze (na základe konkrétnych zmlúv), ktoré budú pozostávať zo seminárov, prezentácií o postupoch EÚ v sanitárnych a fytosanitárnych oblastiach a mohli by zahŕňať exkurzie do terénu s cieľom demonštrovať jednotlivé aspekty potravinového reťazca. Exkurzie do terénu by mohli zahŕňať laboratóriá, inštitúty, agentúry, zariadenia na spracovanie potravín atď. Cieľom je vytvoriť niekoľko 1-týždňových študijných návštev/seminárov ročne vrátane cestovných a logistických opatrení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
13/07/2016 00:00
15/09/2016 17:00
20/09/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 133-238948 Oznámenie o obstarávaní 13/07/2016 00:00