Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o budúcnosti výroby – rozvoj politík a postupov týkajúcich sa učňovskej p...
Obstarávateľ:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
04/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
150009/4055.
Štúdia o budúcnosti výroby – rozvoj politík a postupov týkajúcich sa učňovskej prípravy vo vybraných členských štátoch EÚ a konkurenčných regiónoch vo svete.
Časť 1 – analytický prehľad učňovskej prípravy vo výrobnom sektore vo vybraných členských štátoch EÚ a konkurenčných regiónoch vo svete. Časť 2 – prispôsobenie duálnych programov učňovskej prípravy štrukturálnym zmenám a meniacim sa potrebám vo výrobnom sektore – príklady prípadových štúdií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
29/06/2016 00:00
04/08/2016 17:00
11/08/2016 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Analytický prehľad učňovskej prípravy vo výrobnom sektore vo vybraných členských štátoch EÚ a konkurenčných regiónoch vo svete
Ako sa podrobne uvádza v súťažných podkladoch.
Časť 2
Prispôsobenie duálnych programov učňovskej prípravy štrukturálnym zmenám a meniacim sa potrebám vo výrobnom sektore – príklady prípadových štúdií
Ako sa podrobne uvádza v súťažných podkladoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 123-219855
Oznámenie o obstarávaní
29/06/2016 00:00