Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby pre navrhnutie, dodávku a údržbu infraštruktúry Európskej kore...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
11/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2016/G.6/0003/OC.
Poradenské služby pre navrhnutie, dodávku a údržbu infraštruktúry Európskej koreňovej certifikačnej autority týkajúcej sa nového digitálneho systému tachografov (GEN 2).
Nový systém digitálnych tachografov (DT) tvorí jednotka vozidla, nainštalovaná v kabíne vozidla, pripojená k snímaču pohybu nainštalovanému v blízkosti prevodovky vozidla. Toto zariadenie umožňuje zaznamenávanie jazdných činností. Infraštruktúra založená na kódovaní pomocou symetrického kľúča ako aj verejného kľúča bola navrhnutá s cieľom zaistiť operácie a interakcie komponentov (t. j. komunikácia vozidla a karty, komunikácia vozidla a snímača pohybu, komunikácia vozidla a externého zariadenia GNSS, preberanie údajov o karte a vozidle, spracovanie údajov karte). S cieľom uľahčiť vývoj nových komponentov DT sa budú musieť vzorové kľúče a certifikáty distribuovať k výrobcom komponentov DT, a to pred nastavením systémov ERCA. Na podporu činnosti nových DT bude potrebné navrhnúť, vykonať a spravovať systémy, ktorými sa poskytnú služby ERCA, menovite koreňová certifikačná autorita a operácie v oblasti distribúcie symetrických kľúčov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
09/07/2016 00:00
11/08/2016 23:59
17/08/2016 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 131-234334
Oznámenie o obstarávaní
09/07/2016 00:00