Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva: právne poradenské služby – Brusel a Luxemburg.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
05/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/R3/PO/2016/011.
Rámcová zmluva: právne poradenské služby – Brusel a Luxemburg.
Uvítacie kancelárie Európskej komisie v Bruseli a Luxemburgu poskytujú právne poradenské služby, najmä pre úradníkov a zástupcov v Európskej komisii, svojich penzionovaných pracovníkov, manželov/manželky a rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Cieľom je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy na poskytovanie právnych poradenských služieb v rámci belgických právnych predpisov (časť 1) a luxemburských právnych predpisov (časť 2) v týchto oblastiach: — právo ochrany spotrebiteľa, — majetkové právo, — daňové právo, — rodinné právo a — súkromné medzinárodné právo v súvislosti s týmito oblasťami, ako aj s oblasťami osobitne sa týkajúcimi manželov/manželiek úradníkov a ostatných zástupcov v rámci ich profesionálnej činnosti: — pracovné právo a sociálne právo, — právo Európskej únie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
06/07/2016 00:00
05/09/2016 23:59
09/09/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytnutie právnych poradenských služieb pre Európsku komisiu v Bruseli
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 2
Poskytnutie právnych poradenských služieb pre Európsku komisiu a ostatné inštitúcie EÚ v Luxemburgu
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 128-229215
Oznámenie o obstarávaní
06/07/2016 00:00