Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o zákone platnom v súvislosti s cennými papiermi a pohľadávkami obchodova...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2016/JCOO/PR/CIVI/0062.
Štúdia o zákone platnom v súvislosti s cennými papiermi a pohľadávkami obchodovanými na finančnom trhu.
Cieľom tejto zákazky je zhodnotiť praktické problémy a typy rizík spôsobených súčasným stavom harmonizácie kolíznych pravidiel o vplyve transakcií s cennými papiermi a pohľadávkami na tretie strany a preskúmať možnosti na zlepšenie týchto pravidiel.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/08/2016 00:00
30/09/2016 12:00
04/10/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 150-270675
Oznámenie o obstarávaní
05/08/2016 00:00