Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov podľa týchto smerníc ča...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/11/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
31/05/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
245/PP/ENT/IMA/13/1124.
Technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov podľa týchto smerníc časť 1: súvisiacich so smernicou 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách a smernicou 97/23/ES o tlakových zariadeniach, časť 2:...
Účelom tejto výzvy je vymenovanie technického sekretariátu skupiny orgánov na posudzovania zhody súvisiacich so smernicou 97/23/ES o tlakových zariadeniach, ďalej len PED, a smernicou 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách, ďalej len SPVD, a technického sekretariátu skupiny notifikovaných orgánov súvisiacich so smernicou 2009/142/ES o plynových spotrebičoch (ďalej len GAD).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
23/11/2013 04:00
31/05/2013 23:59
31/05/2013 23:59
12/06/2013 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Technický sekretariát pre notifikované orgány súvisiace so smernicou 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách a so smernicou 97/23/ES o tlakových zariadeniach.
Táto výzva má za cieľ vymenovať technický sekretariát skupiny orgánov posudzovania zhody súvisiacich so smernicou 97/23/ES o tlakových zariadeniach (ďalej len PED) a smernicou 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách (ďalej len SPVD). Skupina sa nazýva Fórum smernice o tlakových zariadeniach/smernice o jednoduchých tlakových nádobách – orgány posudzovania zhody, ďalej len PED/SPVD – CABF.
Časť 2
Technický sekretariát notifikovaných orgánov súvisiacich so smernicou 2009/142/ES o plynových spotrebičoch
Táto výzva má za účel vymenovať technický sekretariát skupiny notifikovaných orgánov súvisiacich so smernicou 2009/142/ES o plynových spotrebičoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 228-395813
Oznámenie o obstarávaní
23/11/2013 04:00
2013/S 074-122733
Oznámenie o obstarávaní
16/04/2013 00:00