Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre zhodnotenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
Podpora pre zhodnotenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch).
Podpora pre hodnotenie ex post nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch): nariadenie neprešlo úplným hodnotením od jeho nadobudnutia účinnosti v októbri 2005. Hodnotenie ex post sa považuje za dôležité v kontexte programu Komisie REFIT [najmä kontrola vhodnosti právnych predpisov v oblasti chemikálií (okrem nariadenia REACH) a stratégie týkajúcej sa lepšej právnej regulácie]. Účelom hodnotenia je posúdiť, do akej miery boli dosiahnuté jeho ciele z hľadiska efektívnosti, účinnosti, významu, koherencie a pridanej hodnoty EÚ. Hodnotením sa môže prispieť k zlepšeniu vykonávania nariadenia, prípadne môže byť zapracované do štúdie o posúdení vplyvu na účel možnej zmeny alebo prepracovania nariadenia o detergentoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/08/2016 00:00
21/09/2016 16:00
23/09/2016 11:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 155-280014
Oznámenie o obstarávaní
12/08/2016 00:00