Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.CAT.OP.89: Rámcová zmluva na obstarávanie služieb týkajúca sa poskytnutia pre...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.CAT.OP.89.
16.CAT.OP.89: Rámcová zmluva na obstarávanie služieb týkajúca sa poskytnutia preklenovacích cvičení pre strategické rozhodovanie v oblasti počítačovej bezpečnosti/obrany.
Služby, ktoré sa budú poskytovať v rámci tejto zákazky: Poskytovanie preklenovacích cvičení pre strategické rozhodovanie v oblasti počítačovej bezpečnosti/obrany.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie uvedenej vyššie v bode I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/07/2016 00:00
23/08/2016 17:00
24/08/2016 00:00
29/08/2016 17:00
30/08/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 138-249726 Oznámenie o obstarávaní 20/07/2016 00:00