Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 16/037 – Poskytovanie audiovizuálnych služieb pre Radu Európskej únie/Európs...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/01/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 16/037.
UCA 16/037 – Poskytovanie audiovizuálnych služieb pre Radu Európskej únie/Európsku radu.
Základný projekt, ktorý je predmetom tejto zákazky, je opísaný takto: Cieľom zákazky je poskytovať audiovizuálne služby pre Generálny sekretariát Rady (GSR) a Európsku radu. Úlohy zahŕňajú prevádzkovanie denných audiovizuálnych služieb a pokrytie zasadnutí Európskej rady a činností prezidenta Európskej rady a ďalších podujatí na vysokej úrovni. Dodávateľ má za úlohu zabezpečiť vhodných pracovníkov a zariadenie na pomoc pri bezproblémovom vykonávaní audiovizuálnych prác v GSR. Dodávateľ musí dodržiavať niekedy veľmi náročné časy odozvy stanovené v súťažných podkladoch a náležitým spôsobom mobilizovať potrebné zdroje. Podrobnejší opis nájdete v súťažných podkladoch, konkrétne v časti „Všeobecný prehľad" prílohy II – „Technické špecifikácie" na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
27/07/2016 00:00
10/01/2017 23:59
09/09/2016 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 165-296610
Korigendum
27/08/2016 00:00
2016/S 143-258102
Oznámenie o obstarávaní
27/07/2016 00:00