Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby týkajúce sa poskytnutia kapacít na plánovanie, vykonanie a hodnotenie kur...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHO/A2/SER/2016/13.
Služby týkajúce sa poskytnutia kapacít na plánovanie, vykonanie a hodnotenie kurzov odbornej prípravy v spolupráci s OCHA a WFP, WHO, IOM (4 časti).
Cieľom zákazky je plánovať, organizovať a podporovať kurzy odbornej prípravy pre pracovníkov, ktorí aktívne pôsobia v oblasti medzinárodnej reakcie na katastrofy a ktorých menujú štáty zapojené do daného mechanizmu. Hlavným cieľom zákazky je stavať na synergiách medzi rôznymi aktérmi v oblasti civilnej ochrany v zúčastnených štátoch s cieľom naďalej zaisťovať rozmanitosť a bohatstvo programu odbornej prípravy v oblasti civilnej ochrany.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
26/07/2016 00:00
25/08/2016 23:59
01/09/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Odborná príprava pre koordinačnú jednotku pohotovostného lekárskeho tímu (emergency medical team coordination cell – EMTCC) v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
Dodávateľ má za úlohu zabezpečiť plánovanie, organizovanie a podporu pre celkovo 2 kurzy odbornej prípravy pre EMTCC, 1 v roku 2017 a 1 v roku 2019. Každý kurz bude mať kapacitu 24 účastníkov a bude trvať 5 celých dní výučby (bez času na cestovanie). WHO schváli celkový koncept kurzu, učebné plány, harmonogramy kurzu a vzorové hodiny výučby v rámci kurzu. Dodávateľ nemá za túto časť žiadnu zodpovednosť. Konzorcium musí zabezpečiť úzku spoluprácu, aby WHO mohla včas finalizovať plánovanie.
Časť 2
Kurz týkajúci sa koordinácie a posúdenia rozsahu katastrofy v rámci OSN (United Nations disaster assessment and coordination – UNDAC) a kurz odbornej prípravy pre vedúcich tímov v oblasti UNDAC v rámci Úradu Organizácie...
Dodávateľ má zabezpečiť plánovanie, organizovanie a podporu pre celkovo 2 kurzy v oblasti UNDAC, 1 úvodný kurz v oblasti UNDAC v roku 2016 a 1 kurz pre vedúcich tímov v oblasti UNDAC v roku 2018. Úvodný kurz v oblasti UNDAC bude mať kapacitu 32 účastníkov a bude trvať 11,5 dňa výučby (bez času na cestovanie). Kurz odbornej prípravy pre vedúcich tímov v oblasti UNDAC bude mať kapacitu 24 účastníkov a bude trvať 6 dní výučby (bez času na cestovanie). OCHA schváli celkový koncept kurzu, učebné plány, harmonogramy kurzu a vzorové hodiny výučby v rámci kurzu. Dodávateľ nemá za túto časť žiadnu zodpovednosť. Konzorcium musí zabezpečiť úzku spoluprácu, aby OCHA mohol včas finalizovať plánovanie.
Časť 3
Kurz v oblasti koordinácie a riadenia táborov (camp coordination camp management – CCCM) v rámci Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a odborná príprava v oblasti životného prostredia a núdzových situácií...
Dodávateľ má za úlohu zabezpečiť plánovanie, organizovanie a podporu pre celkovo 2 kurzy v oblasti koordinácie a riadenia táborov, 1 v roku 2018 a 1 v roku 2020 a 4 kurzy odbornej prípravy v oblasti životného prostredia a núdzových situácií, postupne v rokoch 2017, 2018, 2019 a 2020. Každý z nich bude mať kapacitu 24 účastníkov a bude trvať 5 celých dní výučby (bez času na cestovanie). Zodpovedný subjekt (IOM alebo OCHA) schváli celkový koncept kurzu, učebné plány, harmonogramy kurzu a vzorové hodiny výučby v rámci kurzu. Dodávateľ nemá za túto časť žiadnu zodpovednosť. Konzorcium musí zabezpečiť úzku spoluprácu, aby jeden z vyššie uvedených subjektov mohol včas finalizovať plánovanie.
Časť 4
Odborná príprava pre tím logistickej reakcie (logistics response team – LRT) v rámci Svetového potravinového programu (WFP)
Dodávateľ má za úlohu zabezpečiť plánovanie, organizovanie a podporu pre celkovo 2 kurzy odbornej prípravy pre tím logistickej reakcie, 1 v roku 2017 a 1 v roku 2019. Každý kurz bude mať kapacitu 24 účastníkov a bude trvať 6 celých dní výučby (bez času na cestovanie). WFP schváli celkový koncept kurzu, učebné plány, harmonogramy kurzu a vzorové hodiny výučby v rámci kurzu. Dodávateľ nemá za túto časť žiadnu zodpovednosť. Konzorcium musí zabezpečiť úzku spoluprácu, aby WFP mohol finalizovať plánovanie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 142-256231
Oznámenie o obstarávaní
26/07/2016 00:00