Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Mediálne vzťahy a aktívna pomoc – informačné podujatia pre médiá, PO/2016-12/A2.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO/2016-12/A2.
Mediálne vzťahy a aktívna pomoc – informačné podujatia pre médiá, PO/2016-12/A2.
Pre túto zákazku boli navrhnuté 3 moduly. Prvý modul zahŕňa plánovanie a organizovanie informačných seminárov a študijných pobytov pre médiá. Tie sa uskutočňujú predovšetkým v sídle európskych inštitúcií v Bruseli alebo v ktoromkoľvek z 28 členských štátov EÚ, ale môžu sa konať aj v kandidátskych krajinách, krajinách, ktorých sa týka susedská politika EÚ alebo v ktorejkoľvek inej krajine na svete. Druhý modul pozostáva z vytvárania a organizácie online podujatí pre špecializovanejšie médiá. V závislosti od predmetu a dostupných zdrojov by mohli byť otvorené pre širšiu škálu zainteresovaných žiadateľov. Tretí modul pozostáva z prípravných alebo nadväzujúcich činnosti k informačným podujatiam a stretnutiam organizovaným v rámci modulov 1 a 2, alebo z akejkoľvek inej činnosti v oblasti vzťahov s médiami, s cieľom podporiť budovanie siete a výmenu medzi médiami na základe spoločného záujmu o záležitosti a politiky EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
16/07/2016 00:00
25/08/2016 17:00
05/09/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 136-244007
Oznámenie o obstarávaní
16/07/2016 00:00