Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prístup k zdravotnej starostlivosti pre ľudí vo vidieckych oblastiach.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2016/B1/017.
Prístup k zdravotnej starostlivosti pre ľudí vo vidieckych oblastiach.
Účel: Cieľom tohto projektu je určiť a vykonávať činnosti na pomoc členským štátom EÚ pri zlepšení prístupu k zdravotnej starostlivosti vo vidieckych oblastiach. Bude sa sústreďovať na všeobecný cieľ, ku ktorému by mal projekt prispieť aj bez toho, aby sa usiloval o jeho dosiahnutie v rámci tejto zmluvy, ktorým je „prispieť k zlepšeniu prístupu k dobrej kvalite zdravotnej starostlivosti vo vidieckych oblastiach". Predmet zákazky: Predmetom tejto zákazky je projekt na návrh vypracovania opatrení na podporu členských štátov EÚ pri zlepšení prístupu k zdravotnej starostlivosti vo vidieckych oblastiach. Od tohto projektu sa očakávajú 4 výsledky: 1) hodnotenie situácie, prehľad súčasného stavu poznania a zhromažďovanie najlepších postupov; 2) výmena informácií a poskytnutie politického usmerňovania; 3) podpora členských štátov pri uplatňovaní náležitých najlepších postupov v rámci ich vidieckych území; 4) šírenie výsledkov projektu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/07/2016 00:00
19/09/2016 17:00
27/09/2016 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 170-305432
Korigendum
03/09/2016 00:00
2016/S 135-242336
Oznámenie o obstarávaní
15/07/2016 00:00