Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie online testovacích nástrojov pre služby elektronického zdravotníctva...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
05/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2016/A4/022.
Poskytnutie online testovacích nástrojov pre služby elektronického zdravotníctva a pomoc s organizovaním testovania v zariadeniach Európskej komisie.
Hlavným cieľom tejto výzvy je uzatvoriť zmluvu na údržbu testov interoperability v testovacom nástroji (testovací nástroj Gazelle) a súpisu pacientov a dokumentov elektronických predpisov v nástroji riadenia dokumentov (nástroj Art-Decor) počas digitálnej servisnej infraštruktúry (DSI) systému elektronického zdravotníctva. Gazelle a Art-Decor sú nástroje otvorených zdrojov a využívajú sa ako referencia v tejto špecifikácii k výzve na súťaž. Uchádzač môže navrhnúť iné nástroje, ak spĺňajú požiadavky. Oba nástroje sa obstarajú pri použití modelu „softvér ako služba“, a to vrátane všetkých nákladov na hardvér a softvér a aktualizácií potrebného softvéru na nové verzie počas trvania zmluvy. Dodávateľ by mal tiež poskytnúť pomoc pri organizovaní testov v zariadeniach Európskej komisie pre členské štáty zapojené do digitálnej servisnej infraštruktúry systému elektronického zdravotníctva a ponúknuť príležitostné poradenstvo/školenie v oblasti testovania interoperability.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/09/2016 00:00
05/10/2016 17:00
12/10/2016 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 173-310499 Oznámenie o obstarávaní 08/09/2016 00:00