Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby týkajúce sa patentových ročných poplatkov a predĺženia platnosti ochranný...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
Služby týkajúce sa patentových ročných poplatkov a predĺženia platnosti ochranných známok.
V záujme uchovania práv na patenty a ochranné známky sa musia vykonávať pravidelné platby registračným úradom. EÚ disponuje portfóliom pozostávajúcim z 800 patentových prihlášok a registrácií a 600 registrácií ochranných známok. Tieto platobné služby ponúkajú špecializované spoločnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/07/2016 00:00
15/09/2016 23:59
21/09/2016 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 145-261246
Oznámenie o obstarávaní
29/07/2016 00:00