Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pokračovanie v iniciatíve pre sociálne podnikanie (SBI): spolupráca medzi podnik...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2016/018.
Pokračovanie v iniciatíve pre sociálne podnikanie (SBI): spolupráca medzi podnikmi sociálneho hospodárstva a tradičnými podnikmi.
EASME plánuje uzatvoriť zmluvu na poskytovanie služieb. Hlavným cieľom tejto zákazky je získať analytickú štúdiu a súbor overených odporúčaní, ktoré by podporovali ďalšie zlepšenie obchodnej spolupráce medzi podnikmi sociálneho hospodárstva a tradičnými, na zisk orientovanými firmami. Konkrétne ciele tejto zákazky sú: 1) vypracovať štúdiu, ktorá bude a) zahŕňať hĺbkovú analýzu spolupráce medzi tradičnými a sociálnymi podnikmi a b) určiť súbor odporúčaní pre rôzne rozhodovacie orgány; 2) zorganizovať konferenciu s hlavnými zainteresovanými stranami a odborníkmi určenú na prediskutovanie návrhu štúdie a overovanie navrhovaných odporúčaní.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/07/2016 00:00
21/09/2016 23:59
30/09/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 145-261231
Oznámenie o obstarávaní
29/07/2016 00:00