Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ekonomická a právna analýza faktorov vedúcich k nižšej miere zverejňovania príle...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Ekonomická a právna analýza faktorov vedúcich k nižšej miere zverejňovania príležitostí verejného obstarávania v Nemecku.
Nemecko má najnižšiu hodnotu oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa uverejňujú v TED v zmysle právnych predpisov EÚ v oblasti obstarávania [údaje z roku 2014: 1,1 % HDP (vrátane verejných služieb) alebo 5,4 % verejných výdavkov na práce, tovary a služby (okrem verejných služieb), v porovnaní so 4 %, resp. 22 % v prípade krajinu so strednou hodnotou v rámci 28 krajín EÚ]. Keďže stredná hodnota obstarávaní v Nemecku sa nachádzala v blízkosti strednej hodnoty všetkých krajín EÚ, poukazuje to spolu s nízkou súhrnnou hodnotou na to, že celkový počet obstarávaní uverejnených v Nemecku v zmysle právnych predpisov EÚ v oblasti obstarávania (všetky obstarávania nad prahovou hodnotou) bol pomerne nízky. To môže predstavovať prekážku pri účinnom vynakladaní verejných finančných prostriedkov a môže to mať vplyv na nemecké a európske podniky z hľadiska ušlých obchodných príležitostí. Všeobecným cieľom štúdie je na základe dôkladnej ekonomickej a právnej analýzy určiť dôvody nízkej miery uverejňovania v Nemecku. Ďalšie podrobné informácie o úlohách, ktoré sa majú vykonať, sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 162-292002 Oznámenie o obstarávaní 24/08/2016 00:00