Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Uplatňovanie preskúšaného postupu na identifikáciu potenciálnych nových chemický...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/SCER/2016/01.
Uplatňovanie preskúšaného postupu na identifikáciu potenciálnych nových chemických rizík v potravinovom reťazci na látky registrované podľa REACH – REACH 2.
Všeobecným cieľom tejto zákazky je uplatniť zjednodušený preskúšaný viackrokový postup, ktorý vypracoval Bitsch a kol. (2016) na chemikálie v súčasnosti registrované v rámci právnych predpisov REACH.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/08/2016 00:00
19/09/2016 14:30
20/09/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 147-265470
Oznámenie o obstarávaní
02/08/2016 00:00