Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobné rámcové zmluvy na poskytovanie služieb týkajúcich sa vykonávania usm...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2016/027.
Viacnásobné rámcové zmluvy na poskytovanie služieb týkajúcich sa vykonávania usmernení pre lepšiu právnu reguláciu.
Túto verejnú výzvu na súťaž riadi oddelenie pre hodnotenie a posúdenie vplyvu (EMPL/G4) GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ktoré bude jediným kontaktným bodom pre uchádzačov v rámci tohto procesu. Táto výzva na súťaž sa vypíše s cieľom uzavrieť viacnásobnú rámcovú zmluvu s obnovením súťaže na pomoc Komisii pri vykonávaní usmernení pre lepšiu právnu reguláciu vykonaním štúdií v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, mobility a zručností pracovnej sily s cieľom podporiť: 1) posudzovanie vplyvu pre návrh a prípravu politík, programov a právnych predpisov; 2) hodnotenie na posúdenie ich účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherencie a pridanej hodnoty; 3) monitorovanie ich vykonávania. Tieto služby musia byť v súlade s metódami a nástrojmi, ktoré sú stanovené vlastnosťami usmernení pre lepšiu právnu reguláciu a súborom ich nástrojov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
02/09/2016 00:00
28/10/2016 17:00
11/11/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 185-331395
Korigendum
24/09/2016 00:00
2016/S 169-303347
Oznámenie o obstarávaní
02/09/2016 00:00