Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborná príprava v oblasti riadenia inovácií a obchodných činností: rozvoj spôso...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
03/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Odborná príprava v oblasti riadenia inovácií a obchodných činností: rozvoj spôsobilostí v sieti Enterprise Europe Network a podpora inovačných partnerstiev v MSP.
Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytnutie odbornej prípravy v oblasti riadenia inovácií a riadenia priemyselných inovácií/obchodných činností. Cieľom je zlepšiť znalosti a zručnosti súvisiace s riadením inovácií v 2 rozdielnych cieľových skupinách: — organizácie na podporu podnikania, ktoré sú partnermi v sieti Enterprise Europe Network, — skupina skúsených výskumných pracovníkov, ktorí dočasne pracujú v MSP v súvislosti s pilotnou akciou inovačných partnerstiev v rámci európskych MSP. Poskytovaná odborná príprava bude napokon prispievať k lepšej dostupnosti zručností riadenia inovácií a poradenských služieb pre MSP, a tým im umožní efektívnejšie riadiť inovačné procesy a zvýšiť hospodársky vplyv. Táto výzva je rozdelená na 2 časti: — časť 1: ďalší rozvoj poradenskej spôsobilosti v oblasti riadenia inovácií v sieti Enterprise Europe Network, — časť 2: základná odborná príprava v oblasti riadenia priemyselných inovácií v súvislosti s pilotnou akciou inovačných partnerstiev v rámci európskych MSP.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Nie je k dispozícii
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Ďalší rozvoj poradenskej spôsobilosti v oblasti riadenia inovácií v sieti Enterprise Europe Network Cieľom časti 1 tejto výzvy na súťaž je zlepšovať kvalitu služieb podpory riadenia inovácií pre MSP, ktoré poskytuje sieť Enterprise Europe Network. Z tohto dôvodu sa požaduje odborná príprava na vybudovanie a rozšírenie spôsobilostí poradcov v oblasti riadenia inovácií, ktorí pracujú v sieti Enterprise Europe Network, pričom sa poskytne: — všeobecná úvodná odborná príprava v oblasti „riadenia inovácií“ pre pracovníkov, ktorí nemajú skúsenosti s týmito poradenskými úlohami, — špecializovaná odborná príprava/budovanie spôsobilostí v súvislosti s rozličnými časťami a procesmi systémov riadenia inovácií v MSP. V dôsledku tohto obstarávania sa očakáva, že sa vyškolí maximálny počet odborníkov v oblasti inovácií v rámci siete Enterprise Europe Network, ktorí budú poskytovať služby na „zvýšenie spôsobilostí riadenia inovácií v MSP“, ktorí si tak budú môcť rozšíriť znalosti týkajúce sa poradenstva v oblasti riadenia inovácií. Tieto novo získané zručnosti sa začnú ihneď využívať pri poskytovaní podpory v oblasti riadenia inovácií v rámci siete. Zároveň pomôžu rozšíriť prístup MSP ku kvalifikovanému poradenstvu v oblasti riadenia inovácií v celej EÚ.
Časť 2 Základná odborná príprava v oblasti riadenia priemyselných inovácií v súvislosti s pilotnou akciou inovačných partnerstiev v rámci európskych MSP Očakáva sa, že každému inovačnému partnerovi sa poskytne približne 12 pracovných dní odbornej prípravy vrátane online školenia. Účasť na programe odbornej prípravy je povinná pre všetkých inovačných partnerov, ktorí sú súčasťou pilotnej akcie INNOSUP-2-2016. Odhaduje sa, že na absolvovanie odbornej prípravy bude spôsobilých až 90 inovačných partnerov a až 90 dozorcov. Inovační partneri, ktorí by mali pravdepodobne mať titul PhD v technickom odbore, získajú na základe odbornej prípravy dodatočnú špecifickú kvalifikáciu, vďaka čomu budú môcť pôsobiť ako „inovační manažéri“ v danom priemyselnom odvetví a najmä v MSP podporených prostredníctvom grantov pridelených v rámci INNOSUP-02-2016 (inovačný partner – pilotná akcia). Program odbornej prípravy by mal tiež podporiť sledovanie a prenikanie inovačných myšlienok do výskumných projektov/produktov, a to prostredníctvom zabezpečenia osobitných stretnutí o systémoch financovania na európskej úrovni počas 1 – 2 pracovných dní. Okrem podpory preskúmania až 90 inovačných podnikateľských myšlienok vybraných v rámci programu inovačných partnerov MSP by odborná príprava mala byť tiež príležitosťou na vzdelávanie a rozvoj.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 170-305421 Oznámenie o obstarávaní 03/09/2016 00:00