Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania a analýzy médií pre Výkonnú agentúru Európskej rady pre výs...
Obstarávateľ:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ERCEA/A2/PO/2016/12.
Služby monitorovania a analýzy médií pre Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum.
Touto rámcovou zmluvou na poskytovanie služieb sa poskytne agentúre ERCEA monitorovanie a analýza tradičných a sociálnych médií a analýza v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ, ako aj v niektorých tretích krajinách. Tieto služby budú prispievať k pravidelnej spätnej väzbe pre ERCEA, čo sa týka jej stratégie. Taktiež umožní agentúre ERCEA v primeranom čase reagovať na mediálne správy a zverejniť oznámenia v prípade potreby alebo reagovať cez jej kanály sociálnych médií. Služby požadované v zmysle tejto rámcovej zmluvy pozostávajú z: — monitorovania pokrytia ERCEA v rôznych médiách (tlač, audiovizuálne, online a sociálne médiá) v EÚ a tretích krajinách, — poskytnutia analýzy a štatistiky na základe informácií zhromaždených počas monitorovania médií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/09/2016 00:00
28/10/2016 23:59
07/11/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 185-331365
Oznámenie o obstarávaní
24/09/2016 00:00