Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o rizikovom profile finančných prostriedkov vyčlenených na financovanie p...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/D2/2016-471-2
Štúdia o rizikovom profile finančných prostriedkov vyčlenených na financovanie podporných činností v rámci cyklu jadrového paliva v EÚ.
Hlavným cieľom tejto zákazky je poskytnúť analýzu o investičnom portfóliu finančných prostriedkov vyčlenených na podporné činnosti v rámci cyklu jadrového paliva (t. j. aké sú regulačné obmedzenia pre tieto investície a kde sa v súčasnosti investujú peniaze); určiť trendy, výzvy a osvedčené postupy, so zohľadnením spôsobu zhromažďovania finančných prostriedkov a predpokladov v súvislosti s ich vyplatením.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
27/10/2016 00:00
28/11/2016 17:00
05/12/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 208-376024
Oznámenie o obstarávaní
27/10/2016 00:00