Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzkové obmedzenia v sektore maloobchodu.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
577/PP/GRO/IMA/16/1131/8973.
Prevádzkové obmedzenia v sektore maloobchodu.
Ciele tejto štúdie sú: — určiť, zmapovať, opísať a ohodnotiť najproblematickejšie prevádzkové obmedzenia, ktorým čelia maloobchodníci v členských štátoch EÚ a Nórsku, — vypracovať metodiku na meranie zaťaženia postupov zavedených v štátoch EÚ a v Nórsku s cieľom zabezpečiť súlad s nariadeniami pre maloobchodníkov v rámci svojej obchodnej činnosti. Na základe tejto metodiky zhodnotiť administratívne zaťaženie v rôznych zapojených krajinách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/08/2016 00:00
14/10/2016 16:00
18/10/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 179-320231
Korigendum
16/09/2016 00:00
2016/S 158-286001
Oznámenie o obstarávaní
18/08/2016 00:00