Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Plánovanie a nákup reklamného priestoru pre Európsky parlament.
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
12/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2016/196.
Plánovanie a nákup reklamného priestoru pre Európsky parlament.
Cieľ tejto výzvy na súťaž sa týka plánovania a nákupu reklamného priestoru v rámci platforiem sociálnych médií, tlačených médií, audiovizuálnych médií a vonkajších reklamných pútačov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
13/08/2016 00:00
12/10/2016 23:59
26/10/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Digitálne kampane
Európsky parlament je aktívny na mnohých platformách sociálnych médií vrátane týchto: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Európsky parlament môže potrebovať reklamu na: — 1 alebo niekoľkých z vyššie uvedených platforiem, — online médiá, portály správ, špecializované webové stránky atď., — platformy národných sociálnych médií (napr. Draugiem v Lotyšsku), — digitálne médiá, platformy a internetové stránky, ktoré sú známe v čase zostavovania týchto technických špecifikácií. Európsky parlament vyžaduje naplnenie týchto potrieb v niektorých alebo všetkých úradných jazykoch EÚ a pre niektoré alebo všetky členské štáty EÚ. Zákazka sa eventuálne týka týchto 7 druhov činností: 1. mediálne plánovanie; 2. nákup médií; 3. výroba/úprava reklám; 4. správa mediálneho priestoru a samoobsluha; 5. monitorovanie; 6. hodnotenie; 7. strategické/pokročilé plánovanie.
Časť 2
Integrované kampane
V súvislosti s komunikačnými kampaňami a inými komunikačnými projektmi Európsky parlament využíva rôzne reklamné kanály na podporu svojich činností: tlačené médiá (tlačená reklama v dennej tlači, týždenníkoch, mesačníkoch, časopisoch, odbornej tlači, odborných katalógoch atď.); audiovizuálne médiá (napr. televízia, rádio atď.); digitálne sociálne médiá/digitálna reklama; kiná (napr. krátke propagačné videá, propagačné snímky atď.); exteriér [billboardy/obrazovky, železničné stanice, letiská, miestna verejná doprava, iné vonkajšie médiá, vlastné budovy Európskeho parlamentu v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu, ako aj informačné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch (konkrétne technické parametre sa poskytnú na požiadanie)]. Podľa svojich potrieb bude Európsky parlament robiť reklamu v niektorých alebo vo všetkých členských štátoch Európskej únie a v niektorých alebo vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Zmluvy by mali eventuálne pokrývať týchto 7 rôznych druhov činností: 1. mediálne plánovanie; 2. nákup médií; 3. výroba a úprava reklám; 4. správa mediálneho priestoru; 5. monitorovanie; 6. hodnotenie; 7. strategické/pokročilé plánovanie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 156-281957
Oznámenie o obstarávaní
13/08/2016 00:00