Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prehľad základných práv v nástrojoch a programoch EÚ na zber údajov.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
21/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2015/RPPI/PR/RIGH/0218.
Prehľad základných práv v nástrojoch a programoch EÚ na zber údajov.
Európsky parlament žiadal prostredníctvom pilotného projektu v rozpočte EÚ o vytvorenie nezávislej skupiny odborníkov na vykonanie prehľadu základných práv v existujúcich právnych predpisoch EÚ, nástrojoch alebo dohode s tretími stranami, ktorý bude zahŕňať zber, zachovanie, ukladanie alebo prenos osobných údajov („Prehľad základných práv v nástrojoch a programoch EÚ na zber údajov“). Účelom tohto pilotného projektu je zriadiť a podporiť nezávislú skupinu odborníkov na vykonanie tohto prehľadu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.3 tohto oznámenia.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/09/2016 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
21/10/2016 12:00
25/10/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 201-362369 Korigendum 18/10/2016 00:00
2016/S 173-310498 Oznámenie o obstarávaní 08/09/2016 00:00