Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.ESI.OP.144 – Štúdia uskutočniteľnosti a technológia v oblasti aditívnej výrob...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
13/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.ESI.OP.144.
16.ESI.OP.144 – Štúdia uskutočniteľnosti a technológia v oblasti aditívnej výroby.
Projekt sa delí na 3 hlavné pracovné vetvy: A) teoretická štúdia o uvedení aditívnej výroby a jej potenciálu do kontextu obrany; B) technologické predvedenie aditívnej výroby v scenári simulovaného nasadenia; C) po teoretickej štúdii a predvedení technológie sa na výstave pre vyšších vojenských pracovníkov predstavia závery tejto štúdie uskutočniteľnosti vrátane použitého vybavenia a typických vyprodukovaných predmetov a materiálov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/08/2016 00:00
13/10/2016 17:00
14/10/2016 09:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 158-285991
Oznámenie o obstarávaní
18/08/2016 00:00