Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o vlastníckych a výhradných právach výrobných prostriedkov v sektore rybo...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2016/024.
Štúdia o vlastníckych a výhradných právach výrobných prostriedkov v sektore rybolovu.
Táto štúdia poskytne analýzu štruktúry vlastníctva rybárskych plavidiel, licencií, ako aj výhradných práv (kvót), čo sa týka výrobných prostriedkov v odvetví rybolovu v EÚ. Bude dokumentovať súčasný vývoj tejto štruktúry, zhodnotí jej vplyv na ekonomickú výkonnosť segmentov flotily EÚ a na základe toho bude predvídať prípadné budúce možnosti pre tieto segmenty, ako aj pre právne systémy riadenia. Výsledky tejto štúdie sa použijú pri budúcich hodnoteniach a posudzovaniach vplyvu. Konkrétne ciele štúdie sú: a) získať poznatky o koncentrácii plavidiel a kvótach na úrovni členských štátov; b) získať poznatky o konečnom vlastníctve firiem vlastniacich plavidlá a kvóty z hľadiska sektora činnosti a c) určiť štátnu príslušnosť konečných majiteľov firiem.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/08/2016 00:00
29/09/2016 23:59
07/10/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 162-291986
Oznámenie o obstarávaní
24/08/2016 00:00