Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ročné interné audity na obdobie rokov 2017 – 2020 systému environmentálneho riad...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
31/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/R3/PO/2015/043.
Ročné interné audity na obdobie rokov 2017 – 2020 systému environmentálneho riadenia (EMAS) Európskej komisie.
Cieľom tohto obstarávacieho konania je podpísať rámcovú zmluvu s audítorskými útvarmi poverenými vykonávaním ročného interného auditu systému EMAS Európskej komisie od roka 2017 do roka 2020 (4 roky) a vypracovaním príslušných správ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/09/2016 00:00
31/10/2016 23:59
08/11/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 188-337012
Oznámenie o obstarávaní
29/09/2016 00:00