Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.CPS.OP.130 Kurz pre vedúcich obrany v oblasti energetiky.
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
07/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.CPS.OP.130.
16.CPS.OP.130 Kurz pre vedúcich obrany v oblasti energetiky.
Cieľom tejto zákazky je poskytovať vzdelávacie služby rozvoja spôsobilostí zo strany profesionálneho poskytovateľa služieb odbornej prípravy v oblasti systémov energetického riadenia, čo sa špeciálne týka obranného sektora, zamerané na členov Európskeho obranného spoločenstva, vo forme 1-ročného skúšobného kurzu (fáza č. 1) pred zavedením prebiehajúceho programu kurzu pre vedúcich obrany v oblasti energetiky (fáza č. 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie uvedenej vyššie v bode I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/10/2016 00:00
07/11/2016 17:00
08/11/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 192-344787
Oznámenie o obstarávaní
05/10/2016 00:00