Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vývoj a podpora softvéru.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
31/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
2016/EJ/06/PO.
Vývoj a podpora softvéru.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je zabezpečiť, aby bola Eurojustu poskytnutá analýza softvérových aplikácií, špecifikácia, vývoj, údržba a služby podpory, ktoré spĺňajú kvalitatívne očakávania a ciele úrovne služieb, ako sa uvádza v prílohe 1 – technické špecifikácie. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vývoja a podpory softvéru počas celého životného cyklu softvérových aplikácií. Služby zahŕňajú podporu v oblastiach: — analýza obchodných požiadaviek, — analýza systémových požiadaviek, — softvérové špecifikácie, — vývoj softvéru, — vydanie softvéru, — údržba a podpora softvéru.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/09/2016 00:00
31/10/2016 13:00
07/11/2016 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 187-335099
Korigendum
28/09/2016 00:00
2016/S 180-322088
Oznámenie o obstarávaní
17/09/2016 00:00