Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Kompletná záručná údržba, pohotovostné zásahy a opravy v súvislosti so zariadeni...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 028/16
Kompletná záručná údržba, pohotovostné zásahy a opravy v súvislosti so zariadeniami na čistenie fasády, čo sa týka budovy Justus Lipsius (časť 1), budovy Lex (časť 2) a budov výborov (EHSV a Výbor regiónov) (časť 3).
Uzatvorenie 1 alebo viacerých rámcových zmlúv s trvaním 4 roky + 1 obdobie v trvaní 1 roku, ktoré sa týkajú kompletnej záručnej a preventívnej a opravnej údržby, ako aj prác (na základe odplaty so zaznamenanými hodinami) v súvislosti so systémami na čistenie fasád 2 budov Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie (ďalej len GSR) a budov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov v Bruseli (ďalej len výbory): — časť 1: budova Justus Lipsius GSR – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGICKO, — časť 2: budova Lex GSR – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGICKO, — časť 3: budovy výborov (Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov) – ktoré sa nachádzajú v Bruseli.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
07/09/2016 00:00
10/10/2016 23:59
14/10/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
budova Justus Lipsius GSR
Uzatvorenie rámcovej zmluvy s trvaním 4 roky + 1 obdobie v trvaní 1 roku, ktorá sa týka kompletnej záručnej a preventívnej a opravnej údržby, ako aj prác (na základe odplaty so zaznamenanými hodinami) v súvislosti so systémami na čistenie fasád v budove Justus Lipsius – rue de la Loi 175, 1040 Brusel, BELGICKO.
Časť 2
Budova Lex
Uzatvorenie rámcovej zmluvy s trvaním 4 roky + 1 obdobie v trvaní 1 roku, ktorá sa týka kompletnej záručnej a preventívnej a opravnej údržby, ako aj prác (na základe odplaty so zaznamenanými hodinami) v súvislosti so systémami na čistenie fasád v budove Lex – rue de la Loi 145, 1040 Brusel, BELGICKO.
Časť 3
Budovy výborov (Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov)
Uzatvorenie rámcovej zmluvy s trvaním 4 roky + 1 obdobie v trvaní 1 roku, ktorá sa týka kompletnej záručnej a preventívnej a opravnej údržby, ako aj prác (na základe odplaty so zaznamenanými hodinami) v súvislosti so systémami na čistenie fasád v budovách výborov (Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov) – ktoré sa nachádzajú v Bruseli.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 172-308664
Oznámenie o obstarávaní
07/09/2016 00:00