Údaje o výzve na predloženie ponúk

A revised version of annex 7 is now available in the documents library. Row 111 has been deleted and the formula in cell G142 has been corrected.
Názov:
Premena regiónov a miest na odrazové mostíky digitálnej transformácie a priemyse...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
21/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2016/027.
Premena regiónov a miest na odrazové mostíky digitálnej transformácie a priemyselnej modernizácie.
Účelom tejto výzvy na súťaž je pomôcť vybudovať regionálne a miestne kapacity v oblasti digitálnej transformácie ponúknutím praktického politického poradenstva, koučingu a podpory pre asi 15 regiónov a miest v Európe – tzv. modelové regióny a mestá – ktoré si želajú podniknúť odvážne kroky v oblasti digitalizácie. Dodávateľ ponúkne prvotriedne politické poradenstvo, odborné vedenie, pomoc a prezentačné služby, prostredníctvom ktorých sa môžu mestá a regióny učiť a úspešne uplatňovať súbor odporúčaní stanovených v rámci „Plánu pre mestá a regióny ako odrazové mostíky digitálnej transformácie“ vypracovaného strategickým politickým fórom v oblasti digitálnej transformácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
07/09/2016 00:00
21/11/2016 23:59
28/11/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 172-308643
Oznámenie o obstarávaní
07/09/2016 00:00