Údaje o výzve na predloženie ponúk

The Corrigendum II of the Price schedule is the second corrigendum. The first was published in eTendering on 13/10/2016. The following items have now been modified in accordance with the replies given to the questions received: - 3.26 (size of page and format of the source file have been added); - 3.28 (deleted); - 7.1 to 7.5 and 7.7 to 7.10 (deleted); - 9.7 (time unit, i.e. "per day" , added)
Názov:
Rámcová zmluva na informačné a komunikačné činnosti týkajúce sa integrovanej nám...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
04/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
MARE/2016/11.
Rámcová zmluva na informačné a komunikačné činnosti týkajúce sa integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky EÚ.
Cieľom rámcovej zmluvy je pomôcť vysvetliť, propagovať, vykonávať a rozpracovávať integrovanú námornú politiku a spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva, ako aj zvýšiť verejnú informovanosť o cieľoch, otázkach a iniciatívach v týchto oblastiach. Táto rámcová zmluva taktiež zahŕňa služby pre Výkonnú agentúru pre malé a stredné podniky (EASME) a Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva (EFCA). Výzva na súťaž sa týka nasledujúcich úloh a služieb: A) návrh, vykonávanie a následná kontrola informačných a komunikačných kampaní; B) redakčné úlohy, vytvorenie obsahu a vývoj komunikačných materiálov a správa databáz na distribúciu informačného materiálu a na iné ciele; C) audiovizuálne služby; D) podpora digitálnej komunikácie a online činností; E) organizovanie účasti na podujatiach a veľtrhoch; F) podpora pre mediálne vzťahy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
22/09/2016 00:00
04/11/2016 23:59
15/11/2016 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 183-327975
Oznámenie o obstarávaní
22/09/2016 00:00