Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Stavebné práce pre novú injektážnu stanicu.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/12/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2016/G.III.9/5044/OC.
Stavebné práce pre novú injektážnu stanicu.
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré sa budú vykonávať v budovách 41-41c-41k pre novú injektážnu stanicu. Tieto stavebné práce zahŕňajú: čiastočnú demoláciu konštrukcií, konštrukčné spevnenie budov, prestavbu vnútorného dispozičného plánu budovy, renováciu budov, dokončovacie práce. Budovy 41-41c-41k sa nachádzajú v rádiologicky kontrolovanej zóne (ZC) areálu č. 40 pracoviska JRC v Ispre.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
05/10/2016 00:00
19/12/2016 23:59
05/01/2017 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 229-416834
Korigendum
26/11/2016 00:00
2016/S 219-398480
Korigendum
12/11/2016 00:00
2016/S 202-364572
Korigendum
19/10/2016 00:00
2016/S 192-344794
Oznámenie o obstarávaní
05/10/2016 00:00