Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Predplatné časopisov a periodík a dodávka tlačených a digitálnych kníh v 2 časti...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
02/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/012/16.
Predplatné časopisov a periodík a dodávka tlačených a digitálnych kníh v 2 častiach.
Cieľom tejto verejnej zákazky, rozdelenej na 2 časti, je vybrať a prideliť 2 po sebe nasledujúce rámcové zmluvy na dodávku tovarov pre každú časť na účely zefektívnenia obstarávacích konaní týkajúcich sa knižnice EUIPO, a to týmto spôsobom: časť 1: dodávka predplatného časopisov a periodík; časť 2: dodávka tlačených a elektronických kníh v niekoľkých jazykoch EÚ prostredníctvom elektronickej platformy.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/09/2016 00:00
02/11/2016 13:00
03/11/2016 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka predplatného časopisov a periodík
Úrad EUIPO hľadá 2 následných dodávateľov spôsobilých dodávať a centralizovať nákup rôznych časopisov a periodík v tlačenej a elektronickej forme, od rôznych vydavateľov a z rôznych krajín s cieľom riadiť a zaistiť ich dodávku do úradu EUIPO.
Časť 2
Dodávka tlačených a elektronických kníh v niekoľkých jazykoch EÚ prostredníctvom elektronickej platformy
Úrad EUIPO hľadá 2 následných dodávateľov spôsobilých centralizovať nákup, riadenie a doručenie tlačených a elektronických kníh v 5 pracovných jazykoch EUIPO (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina) od rôznych vydavateľov a z rôznych krajín prostredníctvom platformy.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 189-337989
Oznámenie o obstarávaní
30/09/2016 00:00