Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Použiteľnosť nástrojov „in silico“ na predpovedanie dermálnej absorpcie v prípad...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
11/01/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/PRAS/2016/02.
Použiteľnosť nástrojov „in silico“ na predpovedanie dermálnej absorpcie v prípade pesticídov.
Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzavrieť priamu zmluvu na vykonanie konkrétnych úloh počas jasne určeného obdobia, ako je definované v súťažných podkladoch. Hlavným cieľom tejto zákazky je posúdiť použiteľnosť existujúcich modelov „in silico“ na predpovedanie dermálnej absorpcie v prípade pesticídov. Na hodnotenie výkonnosti existujúcich modelov „in silico“ týkajúcich sa prenikania do kože by sa mal použiť dátový súbor EFSA zo štúdií o humánnej dermálnej absorpcii „in vitro“ s prípravkami na ochranu rastlín.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/09/2016 00:00
11/01/2017 14:30
12/01/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 210-380180
Korigendum
29/10/2016 00:00
2016/S 185-331364
Oznámenie o obstarávaní
24/09/2016 00:00