Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Súťaž „Solar Decathlon Europe“ – analýza výsledkov.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C2/2016-502.
Súťaž „Solar Decathlon Europe“ – analýza výsledkov.
Cieľom tohto obstarávania je získať vedomosti a dokumentáciu z výsledkov všetkých súťaží „Solar Decathlon Europe“, ktoré sa uskutočnili v deň uverejnenia tohto obstarávania, s cieľom vyhodnotiť a spropagovať súťaže „Solar Decathlon Europe“. V prípade ďalších súťaží „Solar Decathlon Europe“, ktoré sa budú organizovať počas trvania tohto obstarávania služieb, poskytne uchádzač dokumentáciu a analýzy týchto súťaží – ak posledná súťaž začne aspoň 18 mesiacov pred skončením obstarávania služieb. Výsledky tohto obstarávania sa použijú v informačnom systéme pre inteligentné mestá, ktorého činnosť sa začala s podporou Európskej komisie, a ktorého cieľom je zber údajov o projektoch zaoberajúcich sa inteligentnými mestami a budovami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
11/10/2016 00:00
29/11/2016 17:00
07/12/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 196-353079
Oznámenie o obstarávaní
11/10/2016 00:00