Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medzinárodná správa oceánov – vedecká podpora.
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
17/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2016/031
Medzinárodná správa oceánov – vedecká podpora.
Táto výzva na súťaž sa týka uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb v súvislosti so štúdiou na pomoc Európskej komisii pri zohrávaní úlohy v medzinárodnej správe oceánov na podporu rozvojovej politiky. V štúdii sa určia projekty rozvoja kapacít, ktoré môže EÚ vykonať vo vybraných partnerských krajinách v rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva v stredovýchodnom Atlantiku a Indickom oceáne. Projekty budovania kapacít budú vytvorené na pomoc týmto krajinám pri dosahovaní cieľov stanovených v cieľoch OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, najmä cieľa 14: zachovanie a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
07/10/2016 00:00
17/11/2016 23:59
24/11/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 216-392763
Korigendum
09/11/2016 00:00
2016/S 194-348477
Oznámenie o obstarávaní
07/10/2016 00:00