Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup digitálneho modelu povrchu na hraniciach EÚ.
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex OP/625/2016/RS.
Nákup digitálneho modelu povrchu na hraniciach EÚ.
Nákup súpravy priestorových údajov digitálneho modelu povrchu (DSM), ktorý sa môže použiť na analýzy a vizualizácie. Digitálnym modelom povrchu (DSM) sa rozumie digitálny výškový model, ktorý zahŕňa projekciu „prvého povrchu“ (napr. vegetácia a umelo vytvorené stavby).
Služby
Zrýchlený postup verejnej súťaže
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/10/2016 00:00
19/10/2016 16:00
26/10/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 195-350736
Korigendum
08/10/2016 00:00
2016/S 190-339985
Oznámenie o obstarávaní
01/10/2016 00:00