Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt týkajúci sa dostupnosti, využívania a udržateľnosti vody na výro...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/03/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
17/05/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.D.1/SER/2013/0004.
Pilotný projekt týkajúci sa dostupnosti, využívania a udržateľnosti vody na výrobu jadrovej a fosílnej energie – geolokalizovaný inventár využívania vody v chladiacich procesoch, hodnotenie zraniteľnosti a opatrení v...
Aby bolo možné ďalšie hodnotenie vplyvu energie a priemyselného využívania vody na vodné zdroje a jej zraniteľnosti na zmeny v oblasti dostupnosti vodných zdrojov, je cieľom tohto obstarávania prispieť k podrobnému obrazu o tejto zraniteľnosti prostredníctvom systematického preskúmania používania chladiacej vody pre výrobu elektrickej energie a v priemyselnej výrobe v EÚ vytvorením geolokalizovaného inventára väčších elektrární a v druhom rade preskúmaním väčších rozvodov vody na účely priemyselnej výroby alebo výroby elektrickej energie.Pre ostatné možnosti pozrite: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_en.htm
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
29/03/2013 00:00
Nie je k dispozícii
17/05/2013 16:00
28/05/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 063-104531 Oznámenie o obstarávaní 29/03/2013 00:00