Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie kvalitatívnej výskumnej štúdie o zásahoch na organizačnej úrovni, kt...
Obstarávateľ:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
02/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
130417/4130.
Poskytnutie kvalitatívnej výskumnej štúdie o zásahoch na organizačnej úrovni, ktorými sa znižuje negatívny vplyv reorganizácie na zamestnancov veľkých spoločností v EÚ.
Práca, ktorá sa má vykonať v rámci tejto zákazky, bude tvoriť súčasť širšieho výskumného projektu a kľúčové výsledky budú začlenené do tematickej časti výročnej správy Európskeho monitoru reštrukturalizácie na rok 2017, ktorú pripraví Eurofound. Táto zákazka ma 3 všeobecné ciele: 1) poskytnúť lepšie pochopenie realizácie zásahov na organizačnej úrovni, ktoré zaviedli obchodné spoločnosti na vyrovnanie negatívnych vplyvov reorganizácie na zostávajúcu pracovnú silu; 2) poskytnúť odborníkom pomoc pri vykonávaní účinných organizačných zásahov počas reorganizácie; 3) zvýšiť informovanosť tvorcov politiky o význame organizačných zásahov zameraných na investovanie do zostávajúceho ľudského kapitálu na účely zdravšej reorganizácie a poskytnúť informácie o politickom vývoji v tejto oblasti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/10/2016 00:00
02/11/2016 17:00
09/11/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 190-339984
Oznámenie o obstarávaní
01/10/2016 00:00