Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note: The maximum budget available for the resulting contracts has been raised from €400.000,00 to €600.000,00. In all documentation, wherever the former budget figure is mentioned, please take it to now read €600.000,00. A formal corrigendum notice has been published.
Názov:
Podpora činností ochrany kritických informačných infraštruktúr.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
04/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-COD-16-T32.
Podpora činností ochrany kritických informačných infraštruktúr.
ENISA plánuje uzavrieť zmluvu na poskytovanie služieb minimálne s 2 a maximálne s 5 poskytovateľmi služieb, ktorí môžu poskytovať podporu v oblasti ochrany kritických informačných infraštruktúr. Úspešní uchádzači by mali byť schopní preukázať svoje značné skúsenosti a zručnosti v oblasti ochrany kritických informačných infraštruktúr s dôrazom na aspekty, ktorými sa zaoberá ročný pracovný program ENISA. Kvôli rozmanitej povahe požadovaných služieb odporúčame spoluprácu s inými subjektmi vo forme čiastkovej zmluvy a/alebo konzorcia/príležitostného zoskupenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/10/2016 00:00
04/11/2016 18:00
07/11/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 202-364564
Korigendum
19/10/2016 00:00
2016/S 192-344788
Oznámenie o obstarávaní
05/10/2016 00:00