Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka, inštalácia, školenie v použití a údržba optického emisného spektrofotom...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/GEE/2016/F.5/5018/OC.
Dodávka, inštalácia, školenie v použití a údržba optického emisného spektrofotometra s indukčne viazanou plazmou (ICP – OES).
Požadovaný prístroj je 1 optický emisný spektrofotometer s indukčne viazanou plazmou (ICP – OES) na kvantitatívnu analýzu prvkov. Zákazka bude zahŕňať dodávku, zostavenie, inštaláciu a náhradné diely a preventívnu a opravnú údržbu zariadenia, ako aj školenie personálu.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
30/09/2016 00:00
10/11/2016 23:59
15/11/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 189-337997
Oznámenie o obstarávaní
30/09/2016 00:00