Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby týkajúce sa prieskumu spokojnosti zamestnancov.
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/015/16.
Služby týkajúce sa prieskumu spokojnosti zamestnancov.
Práca EUIPO na nasledujúcich 5 rokov sa vymedzuje v strategickom pláne na rok 2020 („SP2020“), ktorý bol prijatý 1.6.2016, a je ďalej podrobne uvedená v ročných pracovných programoch úradu. EUIPO chce pomocou SP2020 pokračovať vo vykonávaní svojich prevádzkových a administratívnych činností čo najoptimálnejším spôsobom, a chce sa tak tiež čo najlepšie pripraviť na budúce výzvy. Do rozsahu tejto výzvy na súťaž patrí obstaranie poskytovania služieb na účely prieskumov spokojnosti zamestnancov. Prieskumy by mal vykonávať nezávislý poskytovateľ v pravidelnom a cyklickom časovom rámci s cieľom pomôcť úradu dosiahnuť ciele stanovené v SP2020.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/10/2016 00:00
14/11/2016 13:00
15/11/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 198-356356
Oznámenie o obstarávaní
13/10/2016 00:00