Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.ESI.OP.227: Priama zmluva na poskytnutie štúdie o ďalšej generácii kľúčového ...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.ESI.OP.227.
16.ESI.OP.227: Priama zmluva na poskytnutie štúdie o ďalšej generácii kľúčového podporného signálu a digitálneho spracovania komponentov a stavebných blokov pre obranné systémy.
Služby, ktoré sa budú poskytovať v rámci tejto zákazky: poskytnutie štúdie o ďalšej generácii kľúčového podporného signálu a digitálneho spracovania komponentov a stavebných blokov pre obranné systémy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie uvedenej vyššie v bode I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/10/2016 00:00
14/11/2016 17:00
16/11/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 197-354642
Oznámenie o obstarávaní
12/10/2016 00:00