Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb na ciele poskytnutia „štúdií pre inováciu...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/10/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.ESI.OP.221.
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb na ciele poskytnutia „štúdií pre inováciu v oblasti obrany – časť A“.
Služby, ktoré sa budú poskytovať v zmysle tejto rámcovej zmluvy o službách: štúdie pre inováciu v oblasti obrany – časť A.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie uvedenej vyššie v bode I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/10/2016 00:00
14/11/2016 15:00
14/11/2016 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 201-362353
Oznámenie o obstarávaní
18/10/2016 00:00