Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Získavanie údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch.
Obstarávateľ:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/11/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
03/01/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OLAF/C3/76/2016.
Získavanie údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch.
Cieľom je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb, ktoré bude využívať OLAF na účely získavania údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch s cieľom vytvoriť zdroj informácií a tiež vstup údajov pre analýzu. OLAF hľadá dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť obchodnú databázu s komplexným celosvetovým pokrytím, ktorá by obsahovala podrobné údaje o maximálnom počte spoločností a subjektov na celom svete a vo všetkých hospodárskych odvetviach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
10/11/2016 00:00
03/01/2017 16:00
12/01/2017 13:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 217-394662
Oznámenie o obstarávaní
10/11/2016 00:00